Kategoria: Archiwum zamówień powyżej 30 tys. euro

Tytuł przetargu
Data ogłoszenia
Data składania ofert
Status
18. Leasing operacyjny na dostawę zamiatarki przemysłowej 2020-12-30 2021-01-18 Rozstrzygnięty
17. Dostawa stali dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 2020-12-29 2021-01-26 Rozstrzygnięty
15.Leasing operacyjny na dostawę ładowarki kołowej 2020-12-18 2020-12-28 Rozstrzygnięty
14. Dostawa stali dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 2020-12-11 2020-12-23 Rozstrzygnięty
13. Ochrona obiektów i mienia oraz świadczenie usług gospodarczych 2020-11-03 2020-11-23 Rozstrzygnięty
11. Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Marszowie 2020-10-26 2020-12-02 Rozstrzygnięty
10.Dostawy oleju napędowego 2020-10-07 2020-11-09 Ogłoszony
8.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (powyżej 80 mm) – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) oraz odpadów wielkogabarytowych (20 03 07) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 2020-08-07 2020-08-26 Unieważniony
7. Dostawa stali dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 2020-04-30 2020-05-08 Rozstrzygnięty
5. Odbiór i zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie z podziałem na zadania PRZETARG II 2020-04-17 2020-06-30 Unieważniony