Kontakt

Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Marszów 50 a
68-200 Żary
tel. 68 479 46 26

Godziny otwarcia ZZO Marszów:
  • Administracja: pon. – pt. 07:00-15:00
  •  Sortownia (przyjmowanie i odbiór odpadów): pon. – pt. 06:00-21:00

UWAGA!

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE NAZWY SPÓŁKI

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 06.07.2023 r. nastąpiła zmiana nazwy naszej Spółki

z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. na:

Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 06.07.2023r. dokonano wpisu nowej nazwy Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że zmiana dotyczy nazwy Spółki, a wszystkie pozostałe dane, w tym adres siedziby, numer NIP, REGON, KRS oraz numer rachunku bankowego, numery telefonów, pozostają bez zmian.

Prosimy o odnotowanie opisanej  zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Numery telefonów znajdują się w zakładce „Kadra”

1)    Administratorem Pani/a danych osobowych jest Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Marszowie, Marszów 50a, 68-200 Żary.

2)    Dane przetwarzane będą w celu w celu udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z otrzymaną wiadomością na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3)    Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie umów powierzenia.

4)    Posiada Pan/i prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych
  6. prawo do wycofania zgody, przy czym korzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne.

Możliwość komentowania jest wyłączona.