RODO

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), poniżej przekazuję Państwu kilka informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych:
Administratorem podawanych przez Państwa danych osobowych jest: Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Marszów 50A 68-200 Żary, woj. lubuskie, numer NIP 928-201-06-39, numer REGON  080226740.

Podstawy prawne i cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: art. 6 ust 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu realizacji i rozliczenia zlecenia zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; art. 6 ust. 1 lit b RODO – w celu zawarcia i wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do firmy zewnętrznej (tzw. podmiot przetwarzający). Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny, do zrealizowania celów, o których mowa powyżej. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże często konieczne np. w celu zawarcia i realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Do pobrania:

Klauzula informacyjna obowiazek ogolny.pdf

Klauzula informacyjna-Pracownik.pdf

Klauzula informacyjna-Rekrutacja.pdf

Klauzula informacyjna-umowy cywilnoprawne.pdf

Klauzula informacyjna-Facebook.pdf

Klauzula informacyjna-praktykanci i stazysci.pdf

Klauzula informacyjna-ZFSS.pdf

Klauzula informacyjna-PPK.pdf

Klauzula informacyjna-Monitoring.pdf

Klauzula informacyjna-Reprezentacja.pdf

Klauzula informacyjna-dla Syganalisty.pdf

Możliwość komentowania jest wyłączona.