Organy spółki

Organami spółki są:

1)    Zgromadzenie Wspólników

2)    Rada Nadzorcza

3)    Zarząd

Zarząd

Prezes Zarządu – Jacek Połomka

 

Rada Nadzorcza

1)    Przewodniczący – Jarosław Borodynko

2)    Wiceprzewodniczący – Tomasz Łuckiewicz

3)    Członek Rady – Anna Węgier

4)    Członek Rady – Leszek Linda

5)    Członek Rady – Joanna Poradzisz-Laśkiewicz

Zgromadzenie Wspólników:
Od dnia 09.12.2020 r. Wspólnikami Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. są:

                                                        

                                          

Lp. Nazwa Wspólnika Adres/siedziba Wspólnika Liczba udziałów Wartość nominalna 1 udziału w PLN Łączna wartość udziałów w PLN % w kapitale zakładowym
1. Gmina Brody 68-343 Brody
ul. Rynek 2
6 473 50,00 323 650,00 2,20%
2. Gmina Gozdnica 68-130 Gozdnica
ul. Ceramików 2
6 471 50,00 323 550,00 2,20%
3. Gmina Gubin o statusie miejskim 66-620 Gubin
ul. Piastowska 24
30 778 50,00 1 538 900,00 10,46%
4. Gmina Iłowa 68-120 Iłowa ul. Żeromskiego 27 13 241 50,00 662 050,00 4,51%
5. Gmina Jasień 68-320 Jasień ul. XX-lecia 20 13 533 50,00 676 650,00 4,60%
6. Gmina Lipinki Łużyckie 68-213 Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9
5 888 50,00 294 400,00 2,00%
7. Gmina Lubsko 68-300 Lubsko
Plac Wolności 1
35 895 50,00 1 794 750,00 12,21%
8. Gmina Łęknica 68-208 Łęknica
ul. Żurawska 1
4 708 50,00 235 400,00 1,60%
9. Gmina Trzebiel 68-212 Trzebiel
ul. Żarska 41
10 887 50,00 544 350,00 3,71%
10. Gmina Tuplice 68-219 Tuplice
ul. Mickiewicza 27
6 179 50,00 308 950,00 2,10%
11. Gmina Wymiarki 68-131 Wymiarki
ul. Księcia Witolda 5
4 707 50,00 235 350,00 1,60%
12. Gmina Żagań 68-100 Żagań
ul. Armii Krajowej 9
12 070 50,00 603 500,00 4,10%
13. Gmina Żary 68-200 Żary
ul. Jana Pawła II 6
21 195 50,00 1 059 750,00 7,20%
14. Gmina Żary o statusie miejskim 68-200 Żary
ul. Rynek 1-5
71 792 50,00 3 589 600,00 24,41%
15. Gmina Żagań o statusie miejskim 68-100 Żagań
Plac Słowiański 17
50 309 50,00 2 506 200,00 17,10%
Razem 294 126 14 706 300,00 100,00%

Możliwość komentowania jest wyłączona.