Kadra ZZO Marszów

 • Katarzyna Czabaj
  Specjalista ds. administracyjno-biurowych

  tel. 68 479 46 26
  tel. kom. 505-304-079
  e-mail: zzo@marszow.pl

KADRY

DZIAŁ SPRZEDAŻY

 • Aneta Derewońko
  Koordynator ds. transportu i sprzedaży

  tel. kom. 532 515 553
  e-mail: a.derewonko@marszow.pl

DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I TECHNOLOGII

 • Juliusz Półjan
  Kierownik działu ochrony środowiska i technologii,
  Prokurent

  tel. kom. 726 201 103
  e-mail: jp@marszow.pl
 • Michał Szczotka
  Z-ca Kierownika działu ochrony środowiska i technologii,
  Specjalista ds. BHP,
  Inspektor ochrony PPOŻ.

  tel. kom. 571 339 624
  e-mail:m.szczotka@marszow.pl
 • Julita Przychodzeń
  Specjalista ds. ochrony środowiska
  tel. kom. 515 462 795
  e-mail:j.przychodzen@marszow.pl
 • Małgorzata Baryła
  Specjalista ds. ochrony środowiska i badań laboratoryjnych
  tel. kom. 538 623 693
  e-mail: m.baryla@marszow.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Aldona Stęplowska
  Specjalista ds. zamówień publicznych

  tel. kom. 726 201 106
   e-mail: as@marszow.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

INSTALACJA

DZIAŁ TECHNICZNY

DZIAŁ DS. SKŁADOWISK ODPADÓW

1)    Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Marszowie, Marszów 50a, 68-200 Żary.

2)    Dane przetwarzane będą w celu w celu udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z otrzymaną wiadomością na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3)    Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie umów powierzenia.

4)    Posiada Pan/i prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych
 6. prawo do wycofania zgody, przy czym korzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.