Kadra Łużyckiego Centrum Recyklingu

SEKRETARIAT

 • Katarzyna Czabaj
  Specjalista ds. administracyjnych

  tel. 68 479 46 26
  tel. kom. 505-304-079
  e-mail: zzo@marszow.pl

ZARZĄD SPÓŁKI

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, PROKURENT

DZIAŁY

DZIAŁ PROMOCJI I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

DZIAŁ KADR

DZIAŁ SPRZEDAŻY I TRANSPORTU

 • Aneta Derewońko
  Koordynator ds. transportu i sprzedaży

  tel. kom. 532 515 553
  e-mail: a.derewonko@marszow.pl
 • Marta Nowakowska
  Specjalista ds. Logistyki i Transportu
  tel. kom. +48 517 247 886
  e-mail: m.nowakowska@marszow.pl

DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I TECHNOLOGII

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Aldona Stęplowska
  Główny specjalista ds. zamówień publicznych

  tel. kom. 726 201 106
   e-mail: as@marszow.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

INSTALACJA

 • Michał Szczotka
  Kierownik instalacji,
  Główny Specjalista ds. BHP,
  Inspektor ochrony PPOŻ.

  tel. kom. 571 339 624
  e-mail:m.szczotka@marszow.pl
 • Yuriy Peredery
  Kierownik instalacji bio

  tel. 571 339 613
  e-mail: yp@marszow.pl

DZIAŁ TECHNICZNY

DZIAŁ DS. SKŁADOWISK ODPADÓW

1)    Administratorem Pani/a danych osobowych jest Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Marszów 50a, 68-200 Żary.

2)    Dane przetwarzane będą w celu w celu udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z otrzymaną wiadomością na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3)    Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie umów powierzenia.

4)    Posiada Pan/i prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych
 6. prawo do wycofania zgody, przy czym korzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.