Kadra ZZO Marszów

 

 • Katarzyna Czabaj – Specjalista ds. administracyjno-biurowych
  tel. 68 479 46 26
  tel. kom. 505-304-079
  e-mail: zzo@marszow.pl
  tel. kom. 505-304-079

KADRY

DZIAŁ SPRZEDAŻY, DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I TECHNOLOGII, DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, INSTALACJA

DZIAŁ SPRZEDAŻY

 • Aneta Derewońko – Specjalista ds. sprzedaży
  tel. kom. 532 515 553
  e-mail: a.derewonko@marszow.pl

DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I TECHNOLOGII

 • Juliusz Półjan – Kierownik działu ochrony środowiska i technologii,
  Prokurent
  tel. 68 360 11 11
  tel. kom. 726 201 103
  e-mail: jp@marszow.pl
 • Michał Szczotka – Z-ca Kierownika działu ochrony środowiska i technologii,
  Specjalista ds. BHP,
  Inspektor ochrony PPOŻ.
  tel. 68 479 46 26
  tel. kom. 571-339-624
  e-mail:m.szczotka@marszow.pl
 • Julita Przychodzeń – Specjalista ds. ochrony środowiska
  tel. kom. 515-462-795
  e-mail:j.przychodzen@marszow.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Aldona Stęplowska – Specjalista ds. zamówień publicznych
  tel. kom. 726 201 106
   e-mail: as@marszow.pl

INSTALACJA

DZIAŁ TECHNICZNY

 • Angelika Popiołek – Dyrektor ds. technicznych
  tel. 68 479 46 26
  tel. kom. 726 202 175
  e-mail: a.popiolek@marszow.pl
 • Piotr Kuros – Kierownik utrzymania ruchu
  tel. 68 479 46 26
  tel. kom. 571 339 614
  e-mail: p.kuros@marszow.pl
 • Grażyna Brzezińska – Koordynator działu zaopatrzenia i gospodarki magazynowej,
  Inspektor ochrony PPOŻ.
  tel. 68 479 46 26
  tel. kom. 571 339 622
  e-mail: g.brzezinska@marszow.pl
 • Romuald Dżugała – Specjalista ds. zaopatrzenia i gospodarki magazynowej
  tel. 68 479 46 26
  tel. kom. 571 339 616
  e-mail: r.dzugala@marszow.pl
 • Małgorzata Baryła – Specjalista ds. zaopatrzenia i gospodarki magazynowej
  tel. 68 479 46 26
  tel. kom. 538 623 693
  e-mail: m.baryla@marszow.pl

DZIAŁ DS. SKŁADOWISK ODPADÓW

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

1)    Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Marszowie, Marszów 50a, 68-200 Żary.

2)    Dane przetwarzane będą w celu w celu udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z otrzymaną wiadomością na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3)    Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie umów powierzenia.

4)    Posiada Pan/i prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych
 6. prawo do wycofania zgody, przy czym korzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.