Fundusz rekultywacyjny

W związku z  wymogami prawnymi, art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) utworzony został fundusz rekultywacyjny dla kwater składowych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Marszowie i w Żarach zarządzanych przez Łużyckie Centrum Recyklingu Sp. z o .o.  Na funduszu gromadzone będą środki na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem oraz monitoringiem składowiska. Fundusz rekultywacyjny tworzy się w formie rezerwy. Udział w cenie za przyjęcie odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi odpowiednio 5,93 zł/Mg składowanych odpadów w Marszowie i 5,12 zł/Mg w Żarach.

Możliwość komentowania jest wyłączona.