Korzyści z projektu

Korzyści z projektu pt.: „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

  • Elementem Nowoczesnej Gospodarki Odpadami jest funkcjonowanie nowoczesnego i zintegrowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, którego głównym celem jest pozyskiwanie wartościowych surowców wtórnych jak również frakcji biologicznej i mineralnej z odpadów komunalnych. Najważniejszym wyznacznikiem efektywności zakładu jest wskaźnik wykorzystywania odpadów, który obrazuje zdolność do maksymalnego przetworzenia masy odpadów w użyteczne i zbywalne surowce i produkty.
  • Największą korzyścią z projektu jest organizacja gospodarowania odpadami w gminach należących do Łużyckiego Związku Gmin, czyli stworzenie możliwości pozyskiwania wartościowych surowców wtórnych, przy tym ograniczenie i zminimalizowanie strumienia odpadów kierowanych na składowiska i ich ostateczne unieszkodliwienie zgodnie z polskimi i unijnymi wymogami prawnymi oraz najlepszymi dostępnymi technikami BAT.
  • Następna korzyść to wykonanie rekultywacji, czyli przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom, na których znajdują się składowiska przeznaczone do zamknięcia w Chrobrowie, Gubinie, Chełmicy i Lubsku.
  • Kolejnym atutem jest wybudowanie stacji przeładunkowej w Lubsku, co stanowczo ułatwi transport odpadów z gmin znacznie oddalonych od ZZO. Powstanie takiej stacji w istotny sposób usprawni i zmniejszy koszty związane z dowozem śmieci do Marszowa.
  • Inwestycja w Zakład Zagospodarowania Odpadów, to lokata w czyste i nieskażone środowisko dla naszych przyszłych pokoleń a edukacja ekologiczna i segregacja odpadów jest paszportem do zachowania naturalnego środowiska na bardzo długi czas.

Możliwość komentowania jest wyłączona.