Kompost „KOMPO-ZZO MARSZÓW”

Popraw jakość swojej gleby i ciesz się dorodnymi plonami – zastosuj naturalny KOMPO-ZZZO MARSZÓW

 

 

 

JAK POWSTAJE NASZ KOMPOST?
Naturalny środek poprawiający właściwości gleby „KOMPO-ZZO Marszów” powstaje z odpadów zielonych dostarczanych z 22 gmin województwa lubuskiego. Innowacyjność stosowanego procesu kompostowania odpadów biodegradowalnych polega na wykorzystaniu unikatowej technologii napowietrzania, nawadniania, podgrzewania materiału wsadowego w szczelnie zamkniętych komorach.
Proces produkcji „KOMPO-ZZO Marszów” przebiega w szczelnych żelbetowych komorach kompostowni przy udziale aktywnego napowietrzania i nawadniania. Część procesu zachodzącego w kompostowni trwa od 15 do 18 dni i podzielona jest na 6 faz monitorowanych przez 24 h. Po zakończeniu procesu kompostowania wytworzony produkt poddawany jest obróbce mechanicznej m.in. przesiewany na sicie w celu uzyskania optymalnej frakcji do 10 mm, eliminowane są nieprzekompostowane frakcje, co gwarantuje uzyskanie produktu o możliwie najlepszych parametrach.

WŁAŚCIWOŚCI

  • zawartość azotu (N) ogółem, co najmniej 0,5% (m/m)
  • zawartość fosforu (P) w przeliczeniu na P2O5, co najmniej 0,2% (m/m)
  • zawartość potasu (K) w przeliczeniu na K2O, co najmniej 0,2% (m/m)
  • zawartość substancji organicznej w suchej masie, co najmniej 15% (m/m)
  • wartość pH w H2O (1:5) co najmniej 8

ZAKRES STOSOWANIA
Może być stosowany na wszystkich glebach w uprawach polowych, w uprawie roślin ozdobnych oraz przy zakładaniu trawników. Szczególnie przydatny jest do stosowania na glebach o małej zawartości substancji organicznej i na gruntach zdegradowanych, wyczerpanych ze składników pokarmowych.
Poprzez stosowanie naszego kompostu zwiększamy różnorodność biologiczną prowadząc do skutecznej poprawy aktywności fauny, cyklów przemian substancji organicznej ostatecznie korzystnie wpływając na fizyczną strukturę gleby.

PRODUKT CERTYFIKOWANY
Aby móc wprowadzić kompost do obrotu  przeszliśmy długotrwałą i skomplikowaną ścieżkę legislacyjną. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań, atestów wykonanych przez 8 niezależnych instytucji Spółka uzyskała pozwolenie na wprowadzenie na rynek kompostu „KOMPO- ZZO Marszów”. Dnia 27.10.2016 r. ZZO Marszów otrzymało decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwalającą na wprowadzanie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „KOMPO-ZZO Marszów”.

MIESZKAŃCY STAWIAJĄ NA EKOLOGIĘ
Przez okres trzech lat produkt był testowany przez pracowników ZZO Marszów oraz mieszkańców gmin, którzy mogli zapoznać się z nim i potwierdzić jego skuteczność w swoich ogródkach. Zadowoleni ze skuteczności działania naszego kompostu przedstawiamy go do ogólnej sprzedaży, aby wszyscy chętni mogli zapoznać się z jego walorami. Dodatkowo nasz produkt jest elementem zrównoważonego, ekologicznego rozwoju doskonale wpisując się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy szkółki, gospodarstwa szkółkarskie, ogrodnictwa prowadzące sprzedaż detaliczną.

Produkt może być pakowany w worki o pojemności 30 litrów, o wadze 15 kg w celu ułatwienia jego dystrybucji i użytkowania lub sprzedawany luzem.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.