Status prawny spółki

Oznaczenie formy prawnej:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma pod którą Spółka działa od 06.07.2023 r.:
Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma pod którą Spółka działała do 06.07.2023 r.:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarejestrowana:
W dniu 06.07.2023r. dokonano wpisu nowej nazwy Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestracja Spółki przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpiła w dniu 25 stycznia 2008 roku.

Wpis pod numerem KRS: 0000297754.
Numer identyfikacyjny REGON: 080226740
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 928 201 06 39
Numer rejestrowy BDO: 000022802

Kapitał zakładowy Spółki: 14 706 300,00 zł

Adres:
Marszów 50a
kod poczt. 68-200 Żary

Możliwość komentowania jest wyłączona.