Status prawny spółki

Oznaczenie formy prawnej:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma pod którą Spółka działa:
„Zakład Zagospodarowania Odpadów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarejestrowana:
Rejestracja Spółki przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpiła w dniu 25 stycznia 2008 roku.

Wpis pod numerem KRS: 0000297754.
Numer identyfikacyjny REGON: 080226740
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 928 201 06 39
Kapitał zakładowy Spółki: 14 706 300,00 zł

Adres:
Marszów 50a
kod poczt. 68-200 Żary

Możliwość komentowania jest wyłączona.