10.Dostawy oleju napędowego

Status: Ogłoszony
Data ogłoszenia: 2020-10-07
Data składania ofert: 2020-11-09
Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-21
Data rozstrzygnięcia: 2020-12-21

Załączniki do zamówienia publicznego:
Zmiany w dokumentacji:
Informacja z otwarcia ofert:
Odwołania:
    Wynik:
    Osoba odpowiedzialna za zamieszczenie informacji:
    Aldona Stęplowska