8.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (powyżej 80 mm) – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) oraz odpadów wielkogabarytowych (20 03 07) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie

Status: Unieważniony
Data ogłoszenia: 2020-08-07
Data składania ofert: 2020-08-26
Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-26
Data rozstrzygnięcia: 2020-10-01

Załączniki do zamówienia publicznego:
Zmiany w dokumentacji:
  Informacja z otwarcia ofert:
  Odwołania:
   Wynik:
   Osoba odpowiedzialna za zamieszczenie informacji:
   Aldona Stęplowska