Kategoria: Aktualności

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w bieżącym roku.

ZZO Marszów wyróżniony za odzysk kartonów po mleku i sokach w 2018 r.

ZZO Marszów otrzymał wyróżnienie Fundacji ProKarton za odzysk kartonów po mleku i sokach w 2018 r.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Ogłoszenie o wyborze oferty na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 i 2020.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie informuje, iż Rada Nadzorcza spółki wybrała Kancelarię Biegłych Rewidentów AUXILIUM Sp. z o.o. w Sulechowie, wpisaną na listę KIBR pod numerem 1839 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 i 2020.

EKOLAUR dla ZZO Marszów

W dniu 29 października 2019 r. w Katowicach odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród 18 edycji konkursu „Ekolaury” Polskiej Izby Ekologii. Kapituła Polskiej Izby Ekologii przyznała Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie nagrodę „Ekolaur” w kategorii ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami za przedsięwzięcie „Budowa instalacji do zagospodarowania stabilizatu”.

ZZO Marszów Laureatem Nagrody Gospodarczej Marszałka Województwa Lubuskiego w kategorii „ZIELONA GOSPODARKA – EKO-FIRMA”.

ZZO Marszów został Laureatem Nagrody Gospodarczej Marszałka Województwa Lubuskiego w kategorii „ZIELONA GOSPODARKA – EKO FIRMA”.

ZZO Marszów laureatem XX edycji Konkursu Puchar Recyklingu

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. został Laureatem Zbiórki Tworzyw Sztucznych w Konkursie Puchar Recyklingu. Nagrodę w imieniu Prezesa Zarządu Jacka Połomki odebrał Wojciech Dronia Dyrektor ds. inwestycji i rozwoju podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment, który odbył się w dniach 10-11 października w 2019 r. w Poznaniu.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie za rok obrotowy 2019 oraz za rok 2020.

Rada Nadzorcza Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie za rok 2019 oraz za rok 2020.

Festyn rodzinny dla mieszkańców Kadłubii i integracyjny ZZO Marszów

15 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, Sołectwo Kadłubia oraz ZZO Marszów wspólnie zorganizowali festyn rodzinny i integracyjny ZZO Marszów.

Dzień Otwarty Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie i II bieg ekologiczny „Piątka z Ekoszkołą”

Biegi ekologiczne dla dzieci i dorosłych, zwiedzanie nowoczesnego zakładu przetwarzania odpadów, konkursy z nagrodami, kolorowe atrakcje dla dzieci – to wszystko już 18 maja 2019 r. podczas festynu ekologicznego w ZZO Marszów.