ZZO Marszów z nowym Certyfikatem ISO 90011, ISO14001 oraz ISO 45001

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 24.02.2020 r. ZZO Marszów otrzymał Certyfikat zaświadczający, że Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskiem oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy jest zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz 45001.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. przyjmuje jako cel nadrzędny dostarczanie usług zagospodarowania odpadów konkurencyjnych pod względem jakościowym, jak i cenowym, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego oraz w dbałości o bezpieczeństwo pracy pracowników.

W sposób ciągły doskonalimy się w trzech priorytetowych obszarach, którymi są:

  • najwyższy poziom jakości w zakresie usług zagospodarowania odpadów,
  • racjonalne korzystanie ze środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom,
  • najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.