Kategoria: Aktualności

UWAGA! Biuro ZZO Marszów zamknięte

Od dnia 16.03.2020 r. ZZO Marszów nie prowadzi stacjonarnej obsługi klientów w siedzibie Zakładu – Marszów 50A.

Obsługa klienta będzie prowadzona telefonicznie i mailowo. Pilną korespondencję prosimy przekazywać za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich lub e-mail.

Dane kontaktowe do poszczególnych działów znajdą Państwo w zakładce KONTAKT/KADRA.

ZZO Marszów z nowym Certyfikatem ISO 90011, ISO14001 oraz ISO 45001

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 24.02.2020 r. ZZO Marszów otrzymał Certyfikat zaświadczający, że Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskiem oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy jest zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz 45001.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w bieżącym roku.

ZZO Marszów wyróżniony za odzysk kartonów po mleku i sokach w 2018 r.

ZZO Marszów otrzymał wyróżnienie Fundacji ProKarton za odzysk kartonów po mleku i sokach w 2018 r.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Ogłoszenie o wyborze oferty na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 i 2020.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie informuje, iż Rada Nadzorcza spółki wybrała Kancelarię Biegłych Rewidentów AUXILIUM Sp. z o.o. w Sulechowie, wpisaną na listę KIBR pod numerem 1839 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 i 2020.

EKOLAUR dla ZZO Marszów

W dniu 29 października 2019 r. w Katowicach odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród 18 edycji konkursu „Ekolaury” Polskiej Izby Ekologii. Kapituła Polskiej Izby Ekologii przyznała Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie nagrodę „Ekolaur” w kategorii ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami za przedsięwzięcie „Budowa instalacji do zagospodarowania stabilizatu”.

ZZO Marszów Laureatem Nagrody Gospodarczej Marszałka Województwa Lubuskiego w kategorii „ZIELONA GOSPODARKA – EKO-FIRMA”.

ZZO Marszów został Laureatem Nagrody Gospodarczej Marszałka Województwa Lubuskiego w kategorii „ZIELONA GOSPODARKA – EKO FIRMA”.

ZZO Marszów laureatem XX edycji Konkursu Puchar Recyklingu

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. został Laureatem Zbiórki Tworzyw Sztucznych w Konkursie Puchar Recyklingu. Nagrodę w imieniu Prezesa Zarządu Jacka Połomki odebrał Wojciech Dronia Dyrektor ds. inwestycji i rozwoju podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment, który odbył się w dniach 10-11 października w 2019 r. w Poznaniu.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie za rok obrotowy 2019 oraz za rok 2020.

Rada Nadzorcza Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie za rok 2019 oraz za rok 2020.