Plan Zamówień Publicznych 2021 r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w bieżącym roku.

Do pobrania:

Plan Zamowien Publicznych ZZO 2021

Możliwość komentowania jest wyłączona.