Wykonanie,dostawa oraz montaż przenośnika rewersyjnego.

Status: Rozstrzygnięty
Data ogłoszenia: 22.04.2013
Data składania ofert: 29.04.2013
Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2013
Data rozstrzygnięcia: 13.05.2013

Załączniki do zamówienia publicznego:
Zmiany w dokumentacji:
Informacja z otwarcia ofert:
  Odwołania:
   Wynik:
   Osoba odpowiedzialna za zamieszczenie informacji:
   Administrator ZZO Marszów