Wykonanie wiaty stalowej nad przenośnikiem załadowczym i placem rozładowczym.

Status: Unieważniony
Data ogłoszenia: 25.06.2013
Data składania ofert: 03.07.2013
Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2013
Data rozstrzygnięcia:

Załączniki do zamówienia publicznego:
Zmiany w dokumentacji:
  Informacja z otwarcia ofert:
   Odwołania:
    Wynik:
     Osoba odpowiedzialna za zamieszczenie informacji:
     Administrator ZZO Marszów