Dostawa nowych kontenerów do przewozu odpadów komunalnych

Status: Rozstrzygnięty
Data ogłoszenia: 16.08.2012
Data składania ofert: 24.08.2012
Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2012
Data rozstrzygnięcia: 14.09.2012

Załączniki do zamówienia publicznego:
Zmiany w dokumentacji:
Informacja z otwarcia ofert:
  Odwołania:
   Wynik:
   Osoba odpowiedzialna za zamieszczenie informacji:
   Administrator ZZO Marszów