Dostawa i montaż nowej prasy belującej dwukomorowej.

Status: Rozstrzygnięty
Data ogłoszenia: 2013-07-18
Data składania ofert: 2013-07-24
Data ostatniej modyfikacji:
Data rozstrzygnięcia: 2013-07-25

Załączniki do zamówienia publicznego:
Zmiany w dokumentacji:
  Informacja z otwarcia ofert:
   Odwołania:
    Wynik:
    Osoba odpowiedzialna za zamieszczenie informacji:
    Justyna Kamińska