Dostawa, demontaż i montaż wagi samochodowej na składowisko odpadów w Żarach.

Status: Rozstrzygnięty
Data ogłoszenia: 01.10.2012
Data składania ofert: 12.10.2012
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2012
Data rozstrzygnięcia: 15.11.2012

Załączniki do zamówienia publicznego:
Zmiany w dokumentacji:
Informacja z otwarcia ofert:
  Odwołania:
   Wynik:
   Osoba odpowiedzialna za zamieszczenie informacji:
   Administrator ZZO Marszów