Nagrody

2018 – tytuł „Dyrektora Roku 2017 r. Zakładu Oczyszczania Miasta” dla Jacka Połomki, Prezesa Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu o tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta jest miesięcznik „Przegląd Komunalny” i Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Celem tego przedsięwzięcia jest nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami.

2019 – ZZO Marszów został Laureatem konkursu „Żarska Róża Biznesu” w kategorii „Produkt-Usługa Roku” za środek polepszający właściwości gleby „KOMPO-ZZO Marszów”. Organizatorem konkursu była Społeczna Rada Przedsiębiorców i Burmistrz Miasta Żary.

2019 – ZZO Marszów został Laureatem Zbiórki Tworzyw Sztucznych w Konkursie Puchar Recyklingu. Konkurs Puchar Recyklingu jest organizowany od 1999 roku przez miesięcznik Przegląd Komunalny.

2019 – ZZO Marszów został Laureatem Nagrody Gospodarczej Marszałka Województwa Lubuskiego w kategorii „ZIELONA GOSPODARKA – EKO FIRMA”.

2019 – ZZO Marszów otrzymał „Ekolaur” w kategorii ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami za przedsięwzięcie „Budowa instalacji do zagospodarowania stabilizatu”. Organizatorem konkursu jest Polska Izba Ekologii.

2019 – ZZO Marszów otrzymał wyróżnienie Fundacji ProKarton za odzysk kartonów po mleku i sokach w 2018 r.

2021 – ZZO Marszów został Laureatem konkursu Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Lubuskiego 2021 w kategorii „Innowacyjna Spółka Komunalna”

2022 – ZZO Marszów został Laureatem konkursu „Innowacja i inspiracja w Gospodarce odpadami 2022” organizowanego przez firmę Abrys Sp. z o.o.

Możliwość komentowania jest wyłączona.