Certyfikat dla stłuczki szklanej

26 września 2021 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie otrzymał certyfikat potwierdzający, że stłuczka szklana wydzielana w wyniku przetwarzania stabilizatu spełnia wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1179/2012 i traci status odpadu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.