Pomoc techniczna I dla Projektu pt.: „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

Pomoc techniczna I dla projektu pt.: „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”– kontrakt na usługi

Przedmiotem niniejszego Kontraktu jest świadczenie usług Pomocy Technicznej w zakresie niżej określonych Zadań:

1) Zadanie 1 – Opracowanie części dokumentacji przetargowej (tzn.: ogłoszenie, IDW, wzór kontraktu) do postępowania pt.: Kontrakt 1 – Projektowanie i budowa ZZO w Marszowie Gmina Żary – kontrakt na wykonanie robót budowlanych z projektowaniem zgodnie z procedurami FIDIC – „żółta książka”, które ma doprowadzić do wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy,

2) Zadanie 2 – Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej do postępowania pt.: Kontrakt 3 – Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku wraz z rekultywacją składowiska odpadów – kontrakt na wykonanie robót budowlanych z projektowaniem zgodnie z procedurami FIDIC – „żółta książka”, które ma doprowadzić do wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy,

3) Zadanie 3 – Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej do postępowania pt.: Kontrakt 5- Rekultywacja składowiska w Chrobrowie gm. Żagań – kontrakt na wykonanie robót budowlanych zgodnie z procedurami FIDIC – „czerwona książka”, które ma doprowadzić do wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy,

4) Zadanie 4 – Udział oraz pomoc w procesie pozyskiwania przez Zamawiającego decyzji o zamknięciu kwatery składowiska w Chrobrowie gm. Żagań,

5) Zadnie 5  – Pomoc w przeprowadzeniu procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko w tym w szczególności opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko dla każdego z postępowań:

a.  Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku wraz z rekultywacją składowiska odpadów

b.  Rekultywacja składowiska w Chrobrowie

c.  Rekultywacja składowiska w Gubinie

Możliwość komentowania jest wyłączona.