Rekultywacja składowiska odpadów w Gubinie (Drzeńsk Mały)

Rekultywacja składowiska odpadów w Gubinie (Drzeńsk Mały) w ramach Projektu pt.: „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” – kontrakt na roboty budowlane.

Przedmiotem kontraktu jest rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w Drzeńsku Małym.

Zakres Kontraktu obejmuje w szczególności:

  • wykonanie rekultywacji technicznej
  • wykonanie system odgazowania składowiska wraz z pochodnią
  • wykonanie rekultywacji biologicznej

Możliwość komentowania jest wyłączona.