Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku wraz z rekultywacją składowiska odpadów

Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku wraz z rekultywacją składowiska odpadów w ramach Projektu pt.: „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”– kontrakt na roboty budowlane z projektowaniem.

Przedmiotem kontraktu jest zaprojektowanie i budowa stacji przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Lubsku, spełniającej wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) oraz rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w Lubsku.

Zakres Kontraktu obejmuje w szczególności:

  • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego,
  • budowę obiektów stacji przeładunkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, osiągnięcie efektu ekologicznego i technologicznego,
  • rozruch, próby końcowe, próby eksploatacyjne, szkolenie załogi, uprzątnięcie placu budowy, wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia robót przez Zamawiającego oraz przekazanie obiektu Zamawiającemu,
  • rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w Lubsku wraz z obiektami do monitoring zamkniętego składowiska.

Możliwość komentowania jest wyłączona.