Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie i na stację przeładunkową w Lubsku

Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie i na stację przeładunkową w Lubsku w ramach Projektu pt.: „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”  – kontrakt na dostawy

Kontrakt obejmuje dostawę urządzeń, maszyn i sprzętu eksploatacyjnego do wybudowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie oraz stacji przeładunkowej w Lubsku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.