Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary w ramach Projektu pt.: „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”  – kontrakt na roboty budowlane z projektowaniem.

Przedmiotem kontraktu jest zaprojektowanie i budowa zakładu zagospodarowania odpadów, spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z budową i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych zakładu.

Zakres Kontraktu obejmuje w szczególności:

 • opracowanie dokumentacji projektowej zakładu zagospodarowania odpadów wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego,
 • budowę obiektów technologicznych i infrastruktury towarzyszącej zakładowi zagospodarowania odpadów, osiągnięcie efektu ekologicznego i technologicznego
 • rozruch, próby końcowe, próby eksploatacyjne, szkolenie załogi, uprzątnięcie placu budowy, wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia robót przez Zamawiającego oraz przekazanie obiektu Zamawiającemu.

 

Planowany do zaprojektowania i zbudowania w ramach niniejszego Kontraktu Zakład mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów stanowić będzie centralną instalację zagospodarowywania odpadów z regionu 15 gmin zlokalizowanego w województwie lubuskim:

 • Gmina wiejska Brody
 • Gmina miejska Gozdnica
 • Gmina miejska Gubin
 • Gmina miejsko-wiejska Iłowa
 • Gmina miejsko-wiejska Jasień
 • Gmina wiejska Lipinki Łużyckie
 • Gmina miejsko-wiejska Lubsko
 • Gmina miejska Łęknica
 • Gmina wiejska Trzebiel
 • Gmina wiejska Tuplice
 • Gmina wiejska Wymiarki
 • Gmina miejska Żagań
 • Gmina wiejska Żagań
 • Gmina miejska Żary
 • Gmina wiejska Żary

Projektowany w ramach przedsięwzięcia system gospodarki odpadami obsługiwać będzie docelowo 158 371 (na podstawie danych GUS z dnia 31.12.2008 r.) mieszkańców.

W ramach niniejszego Kontraktu przewidziano budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu powiatów żarskiego, żagańskiego i krośnieńskiego o całkowitej przepustowości minimum 72 000 Mg/rok odpadów komunalnych przez okres co najmniej 25 lat, przy pracy dwuzmianowej, opartego na systemie technologii mechaniczno-biologicznej (MBP).

Możliwość komentowania jest wyłączona.