ŁCR Marszów laureatem konkursu „Innowacja i inspiracja w gospodarce odpadami”

Łużyckie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Marszowie otrzymało nagrodę główną w konkursie „Innowacja i inspiracja w gospodarce odpadami” za skutecznie wprowadzone innowacje oraz inspirowanie innych zakładów działających w branży gospodarki odpadami w Polsce. Kapituła Konkursu nagrodziła innowacyjność najnowszego projektu ŁCR Marszów: Instalacja do recyklingu opakowań szklanych.

Jak przestać przetwarzać odpady na odpady, a zacząć wytwarzać produkty.

W marcu 2023 r. spółka zakończyła budowę autorskiej linii do recyklingu opakowań szklanych. Jest to pierwsza tego typu linia zrealizowana w instalacji komunalnej w Polsce. Na linię do recyklingu szkła trafiają opakowania szklane, które mieszkańcy wrzucają do „zielonego worka”. Szkło jest doczyszczane i rozdzielane na kolory: szkło zielone, brązowe i bezbarwne. Uzyskiwana stłuczka szklana spełnia wymagania Rozporządzenia Komisji UE nr 1179 i opuszcza zakład jako produkt, a nie jako odpad. Bezpośrednim odbiorcą stłuczki szklanej są huty szkła. W ten sposób Łużyckie Centrum Recyklingu w Marszowie domknąć obieg zamknięty opakowań szklanych w naszym regionie.

ŁCR Marszów liderem innowacyjnych rozwiązań

Jest to już druga nagroda główna za wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. W 2022 r. spółka otrzymała nagrodę za realizację dwóch nowatorskich projektów: linii do przetwarzania stabilizatu (odzysk szkła ze stabilizatu) oraz instalacji do odzysku kruszywa ze stabilizatu. Dzięki wdrożeniu tych technologii zakład w Marszowie jest nie tylko jednym z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania odpadów w Polsce, ale również regionalnym centrum recyklingu odpadów.

Jak przestać przetwarzać odpady na odpady, a zacząć wytwarzać produkty.

W marcu 2023 r. spółka zakończyła budowę autorskiej linii do recyklingu opakowań szklanych. Jest to pierwsza tego typu linia zrealizowana w instalacji komunalnej w Polsce. Na linię do recyklingu szkła trafiają opakowania szklane, które mieszkańcy wrzucają do „zielonego worka”. Szkło jest doczyszczane i rozdzielane na kolory: szkło zielone, brązowe i bezbarwne. Uzyskiwana stłuczka szklana spełnia wymagania Rozporządzenia Komisji UE nr 1179 i opuszcza zakład jako produkt, a nie jako odpad. Bezpośrednim odbiorcą stłuczki szklanej są huty szkła. W ten sposób Łużyckie Centrum Recyklingu w Marszowie domknęło obieg opakowań szklanych w naszym regionie.

ŁCR Marszów liderem innowacyjnych rozwiązań

Jest to już druga nagroda główna za wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. W 2022 r. spółka otrzymała nagrodę za realizację dwóch nowatorskich projektów: linii do przetwarzania stabilizatu (odzysk szkła ze stabilizatu) oraz instalacji do odzysku kruszywa ze stabilizatu. Dzięki wdrożeniu tych technologii zakład w Marszowie jest nie tylko jednym z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania odpadów w Polsce, ale również regionalnym centrum recyklingu odpadów.

Organizatorem konkursu jest firma Abrys Sp. z o.o. oraz Rada Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Rada RIPOK). Wręczenie nagród odbyło się 5 września 2023 r. podczas konferencji „Kompleksowa Gospodarka Odpadami – Zjazd Branży Gospodarki Odpadami” w Zakopanem.

Możliwość komentowania jest wyłączona.