ZZO Marszów laureatem konkursu „Innowacja i inspiracja w gospodarce odpadami”

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 31 sierpnia 2022 r. otrzymał nagrodę w konkursie „Innowacja i inspiracja w gospodarce odpadami” za skutecznie wprowadzone innowacje oraz inspirowanie innych zakładów działających w branży gospodarki odpadami. Nagrodzono i doceniono technologie przetwarzania stabilizatu oraz separacji wodnej frakcji mineralnej.

Pierwsza w Polsce instalacja do odzysku szkła ze stabilizatu

W 2019 r. ZZO Marszów wybudował pierwszą w Polsce autorską linię do przetwarzania stabilizatu. Jej głównym zadaniem jest odzysk materiałów – szkła oraz kruszywa i przekazanie ich do recyklingu. We wrześniu 2021 r. ZZO Marszów otrzymał certyfikat potwierdzający, że stłuczka szklana przestaje być odpadem i tym samym zakład uzyskał status recyklera stłuczki szklanej. Szkło odzyskiwane w ZZO Marszów trafia bezpośrednio do huty szkła znajdującej się w naszym regionie.

Dzięki wdrożonej technologii, ZZO Marszów dodatkowo kieruje do recyklingu ok. 10% szkła oraz ok. 8,2% frakcji mineralnej. Jest to istotny krok w kierunku uzyskania przewidzianych prawem UE poziomów recyklingu i odzysku strumienia odpadów komunalnych.

Pierwsza w kraju instalacja do odzysku kruszywa ze stabilizatu

Kontynuując prowadzone prace badawcze, w 2020 r. ZZO Marszów uruchomił pierwszą w Polsce instalację do separacji wodnej frakcji mineralnej. Dzięki działaniu tej instalacji możliwe jest skuteczne oddzielenie części mineralnych od części organicznej, która uniemożliwiała przemysłowe wykorzystanie kruszywa zawartego we frakcji mineralnej. W maju 2022 r. ZZO Marszów otrzymał certyfikat potwierdzający zgodność zakładowej kontroli produkcji dla wyrobu budowlanego – kruszywa. Oznacza to, że ZZO Marszów uzyskał status recyklera kruszywa. Uzyskane kruszywo może być z powodzeniem stosowane w budownictwie i drogownictwie. Dzięki temu rozwiązaniu, aż 65% kruszywa przekazywane jest do recyklingu, ograniczając w ten sposób masę składowanych odpadów

Konkurs był zorganizowany przez firmę Abrys Sp. z o.o. wspólnie z Radą Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Rada RIPOK).

Możliwość komentowania jest wyłączona.