W Marszowie zamontowano czujniki jakości powietrza

Od 29 lipca 2022 r. mieszkańcy Marszowa na bieżąco mogą obserwować jakość powietrza jakim oddychają. Wystarczy wejść na stronę MyAirly lub zainstalować w telefonie bezpłatną aplikację mobilną Airly.

Co mierzą sensory?
W Marszowie zamontowano dwa sensory powietrza firmy Airly, które w czasie rzeczywistym mierzą kluczowe składniki zanieczyszczenia, tj. cząstki stałe: PM1, PM2,5, PM10 oraz gazy: NO2, NO, SO2, CO.

Pył PM10 (średnica wynosi do 10 mikrometrów). Jego głównym źródłem jest tzw. niska emisja pochodząca ze spalania w domowych instalacjach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno, ale także z ruchu drogowego.

Pył PM2.5 (średnica nie przekracza 2,5 mikrometra). Źródłem tego pyłu są paleniska domowe, przemysł oraz transport drogowy.

Dwutlenek azotu NO2 – to gaz toksyczny zanieczyszczający powietrze, którego głównym źródłem są emisje z transportu drogowego.

Tlenek węgla CO – znany powszechnie jako czad, to silnie toksyczny związek chemiczny, który powstaje w wyniku niecałkowitego spalania paliw kopalnych oraz biopaliw.

Dwutlenek siarki SO2 – to  gaz zanieczyszczający powietrze, emitowany przez zakłady ciepłownicze i przemysłowe.

Przyczyny smogu

Mierzone składniki zanieczyszczenia powietrza są główną przyczyną powstawania smogu. Te zanieczyszczenia są częścią tzw. niskiej emisji, czyli emisji zanieczyszczeń na wysokości do 40 m. Niezależnie od rodzaju emitowanego zanieczyszczenia, wśród wszystkich badanych procesów spalania poza przemysłem, głównym źródłem okazywały się domowe instalacje grzewcze. Smog w Polsce występuje więc głównie w sezonie grzewczym (wrzesień–kwiecień).

Więcej informacji na airly.org

Sensory jakości powietrza zostały zakupione i zamontowane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie

Możliwość komentowania jest wyłączona.