ZZO Marszów recyklerem kruszywa

31 maja 2022 r. ZZO Marszów otrzymał certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji nr: 2525-CPR-PL22/0000014 odnoszący się do kruszywa o ciągłym uziarnieniu, co oznacza, że kruszywo odzyskiwane z odpadów budowlanych traci status odpadu.

Pierwsza w Polsce instalacja do odzysku frakcji mineralnej ze stabilizatu

Od 2020 r. w ZZO Marszów funkcjonuje pierwsza w Polsce instalacja do separacji wodnej frakcji mineralnej ze stabilizatu. Frakcja mineralna to mieszanina składników takich jak: gruz, kamienie, ceramika, tworzywa sztuczne, organika (kasztany, orzechy, pestki, niedopalony węgiel), która powstaje z odpadów zmieszanych podczas przetwarzania stabilizatu. Stabilizatem nazywamy odpady do 80 mm powstające w procesie biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych). Instalację zaprojektowano i wybudowano w oparciu o urządzenia z przemysłu górniczego. Po raz pierwszy w gospodarce odpadami zastosowano osadzarkę – urządzenie wykorzystywane w przemyśle wydobywczym do procesów wzbogacania węgla. Dzięki działaniu tej instalacji możliwe jest skuteczne oddzielenie części mineralnych od części organicznej, która uniemożliwiała przemysłowe wykorzystanie kruszywa zawartego we frakcji  mineralnej. Uzyskane kruszywo może być z powodzeniem stosowane w budownictwie i drogownictwie.

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji

W wyniku prowadzonych badań nad produktem udało się stworzyć mieszankę kruszyw pochodzących z odpadów budowlanych (gruz), która spełnia wymogi jakościowe.

31 maja 2022 r. ZZO Marszów otrzymał certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji nr: 2525-CPR-PL22/00000141 potwierdzający, że kruszywo spełnia wymagania określone w załączniku ZA normy PN-EN 13242+A1:2010. Kruszywo produkowane w ramach ZKP jest badane cyklicznie dla zachowania odpowiedniej jakości wyrobu.

Wykorzystanie kruszywa pochodzącego ze stabilizatu

Kruszywo uzyskane ze stabilizatu w ZZO Marszów może być z powodzeniem stosowane w budownictwie oraz drogownictwie. Dzięki temu rozwiązaniu, aż 65% kruszywa przekazywane jest do recyklingu, ograniczając w ten sposób masę składowanych odpadów. Dzięki opracowanej przez akredytowane laboratorium recepturze we współpracy z firmą Tandem Sp. z o.o. udało się wyprodukować pierwsze w Polsce bloki systemowe z wykorzystaniem odzyskanego kruszywa. Kruszywo uzyskane ze stabilizatu przy założeniu odpowiedniego reżimu wykonawczego oraz stałego nadzoru nad utrzymaniem wykonanych dróg może być również odpowiednim materiałem do stosowania przy utwardzeniach mechanicznych gruntowych dróg lokalnych. Wykorzystanie frakcji mineralnej pochodzącej ze stabilizatu do utwardzania lokalnych dróg gruntowych jest racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia oraz ograniczania kurczących się zasobów naturalnych, a także doskonale wpisuje się w dyrektywy UE w kwestii recyklingu odpadów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.