Trójstronna umowa o realizacji doktoratu wdrożeniowego

04 listopada 2021 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim została podpisana trójstronna umowa o realizacji doktoratu wdrożeniowego (roboczy tytuł projektu Mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń z bioodpadów). Umowę podpisali: dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ, dr inż. Jacek Połomka – prezes zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Marszowie oraz doktorant – mgr inż. Wojciech Dronia. Obecny był także opiekun naukowy (promotor) projektu prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak z Instytutu Inżynierii Środowiska UZ.

Celem projektu jest rozwiązanie problemu usuwania zanieczyszczeń z bioodpadów selektywnie zbieranych, których zawartość w odpadach jest z reguły wysoka. Utrudniają one skuteczne przeprowadzenie procesów kompostowania i fermentacji oraz otrzymanie w wyniku tych procesów kompostu o parametrach pozwalających wykorzystać go gospodarczo. Zadaniem doktoranta będzie opracowanie technologii, zaprojektowanie i wybudowanie, w skali przemysłowej instalacji do doczyszczania bioodpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Korzyścią dla Przedsiębiorcy będzie możliwość wytwarzania pełnowartościowego kompostu z całości strumienia bioodpadów dostarczanych na instalację i w konsekwencji osiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu. Przedsiębiorca (spółka), której właścicielem jest 15 gmin zainteresowany jest uzyskiwaniem jak najwyższych wskaźników recyklingu. Procesy biologicznego przetwarzania bioodpadów, w okresie 30 lat rozwoju, były przedmiotem licznych badań w różnym zakresie jednak zagadnienia dotyczące opróżniania worków z bioodpadami oraz przygotowania bioodpadów do biologicznego przetwarzania nie są w pełni rozpoznane ani zoptymalizowane. Brak jest również badań morfologicznych odpadów BIO. Problem zanieczyszczeń bioodpadów ma charakter ogólnokrajowy, a ranga problemu nabiera znaczenia w związku z trwającą zmianą modelu gospodarki odpadami z liniowej na cyrkulacyjną.Doktorat wdrożeniowy to ministerialny projekt pozwalający przedsiębiorcom na zatrudnienie młodego, zdolnego naukowca, którego zadaniem jest rozwiązanie konkretnego problemu technologicznego. Doktorant jest zatrudniony w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i jednostce naukowej. Ma także dwóch opiekunów merytorycznych – jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego – pochodzącego z jednostki naukowej. W tym projekcie opiekunami są dr inż. Jacek Połomka z ZZO Marszów i prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak (UZ). Wszystkie zainteresowane strony czerpią z takiego układu bardzo wymierne korzyści. Program został wprowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 r. Jego głównym założeniem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować przedsiębiorstwu zatrudniającego doktoranta. Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które chcąc rozwijać swoją karierę naukową nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią.

zdjęcie: Uniwersytet Zielonogórski, K. Adamczewski

Możliwość komentowania jest wyłączona.