ZZO Marszów nagrodzony za innowację w gospodarce odpadami

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań w gospodarce odpadami. Jedno z nich zostało niedawno docenione i nagrodzone w konkursie pn.: Gospodarcza Nagroda Marszałka Województwa Lubuskiego 2021.

Pierwsza w Polsce instalacja do odzysku frakcji mineralnej ze stabilizatu

W 2020 r. ZZO Marszów uruchomiło pierwszą w Polsce instalację do separacji wodnej frakcji mineralnej. Frakcja mineralna to mieszanina składników tj.: gruz, kamienie, ceramika, tworzywa sztuczne, organika (kasztany, orzechy, pestki, niedopalony węgiel), która powstaje z odpadów zmieszanych podczas przetwarzania stabilizatu (odpady do 80 mm powstające w procesie biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych). Instalację zaprojektowano i wybudowano w oparciu o urządzenia z przemysłu górniczego. Po raz pierwszy w gospodarce odpadami zastosowano osadzarkę – urządzenie wykorzystywane w przemyśle wydobywczym do procesów wzbogacania węgla. Dzięki działaniu tej instalacji możliwe jest skuteczne oddzielenie części mineralnych od części organicznej, która uniemożliwiała przemysłowe wykorzystanie kruszywa zawartego we frakcji  mineralnej. Uzyskane kruszywo może być z powodzeniem stosowane w budownictwie i drogownictwie.

Wykorzystanie kruszywa pochodzącego ze stabilizatu

Kruszywo uzyskane ze stabilizatu w ZZO Marszów może być stosowane w budownictwie oraz drogownictwie. Dzięki temu rozwiązaniu, aż 65% kruszywa przekazywane jest do recyklingu, ograniczając w ten sposób masę składowanych odpadów. Dzięki opracowanej przez akredytowane laboratorium recepturze we współpracy z firmą Tandem Sp. z o.o. udało się wyprodukować pierwsze w Polsce bloki systemowe z wykorzystaniem odzyskanego kruszywa. Kruszywo uzyskane ze stabilizatu przy założeniu odpowiedniego reżimu wykonawczego oraz stałego nadzoru nad utrzymaniem wykonanych dróg może być również odpowiednim materiałem do stosowania przy utwardzeniach mechanicznych gruntowych dróg lokalnych. Wykorzystanie frakcji mineralnej pochodzącej ze stabilizatu do utwardzania lokalnych dróg gruntowych  jest racjonalne z punktu widzenia kosztów oraz ograniczania kurczących się zasobów naturalnych, a także doskonale wpisuje się w dyrektywy UE w kwestii recyklingu odpadów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.