Konferencja „Szanse i zagrożenia osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu w 2035 r.” – 28-29.10.2021 r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie i Uniwersytet Zielonogórski zapraszają na konferencję „Szanse i zagrożenia osiągnięcia poziomów recyklingu w 2035 r.”

W dniach 28-29 października 2021 r. w budynku Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 71 w Zielonej Górze odbędzie się konferencja poświęcona poziomom odzysku i recyklingu. Jest ona skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, samorządu wojewódzkiego oraz instytucji związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami.

Polska jako państwo członkowskie UE przyjęła na siebie zobowiązanie wynikające z dyrektywy UE nr 2018/851, która nałożyła ambitne cele dotyczące osiągnięcia poziomów recyklingu dla odpadów komunalnych. Ponadto do 31 grudnia 2023 r. zobowiązani jesteśmy do wprowadzenia obowiązkowej zbiórki bioodpadów. Cele te będzie trudno osiągnąć, jeśli instalacje komunalne nie podejmą działań zmierzających do modernizacji obecnych procesów zagospodarowania odpadów. Aktualnie większość procesów zagospodarowania odpadów prowadzonych jest manualnie, co w przypadku zmieniającego się strumienia odpadów komunalnych jest czynnikiem hamującym, zarówno pod względem technologicznym jak i ekonomicznym. Ustawodawca wprowadził również zmianę sposobu obliczania poziomów recyklingu, co w konsekwencji obnażyło realnie osiągane poziomy.

Wspólnie z Państwem będziemy szukać optymalnych rozwiązań, które pomogą przygotować się do zmian czekających nas w najbliższym czasie.

Do zobaczenia 28 października w Zielonej Górze!

Możliwość komentowania jest wyłączona.