Budują, rekultywują, edukują, artykuł z 31.05.2013

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie, Stacji Przeładunkowej w Lubsku, przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenów po składowiskach odpadów, edukacja ekologiczna to zadania w ramach projektu pt. „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”.

Projekt obejmuje budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie, budowę Stacji Przeładunkowej w Lubsku oraz rekultywację czterech składowisk: w Chełmicy (gm. Tuplice), w Chrobrowie (gm. Żagań), w Lubsku i w Drzeńsku Małym (gm. Gubin). – Kontrakt na rekultywację składowiska odpadów w Chełmicy został podpisany 22 grudnia 2012 r. Wykonawcą jest firma LC-Consulting z Wrocławia. Żeby zrekultywować składowisko, należy ukształtować i wyrównać odpady, przysypać je warstwą żwiru i piasku, przykryć folią, następnie wyłożyć tzw. geowłókninę, wykonać warstwę filtracyjną, a na koniec przysypać glebą i zasadzić trawę – mówi Juliusz Półjan, technolog ZZO i pełniący funkcję MAO. – Kwatera składowiska zostanie otoczona rowem opaskowym, którego zadaniem będzie wyłapywanie wody opadowej. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na rekultywację kolejnego składowiska, tym razem w Chrobrowie. Następna w kolejności jest rekultywacja składowiska odpadów w Lubsku. Jest to kontrakt na roboty budowlane z projektowaniem. Wciąż działać natomiast będzie przejęte przez spółkę ZZO składowisko oraz sortownia odpadów w Żarach. Do sortowni trafiają odpady zmieszane komunalne, z których pozyskuje się papier, szkło, tworzywa sztuczne oraz metale. Edukują dla środowiska Przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom składowisk to tylko część działalności. 14 marca 2013 r. została podpisana umowa z firmą Profile Poznań s.c. na realizację kontraktu pn. Edukacja Ekologiczna w ramach projektu pt. „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”. Zakłada on zajęcia lekcyjne, konkursy dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla samorządowców oraz nauczycieli. Poznańska firma obecnie opracowuje Program Edukacji Ekologicznej. Wiadomo już, że projekt będzie propagowany przy okazji miejskich festynów i imprez. Stoisko ZZO już było do dyspozycji mieszkańców w czasie Łużyckiej Wystawy Gospodarczej w Żarach, w piątek, 24.05. Zbudują Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie – Prace projektowe związane z budową ZZO trwają pełną parą. W tej chwili jesteśmy na etapie uzgodnień projektów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę – dodaje J. Półjan. Zgodnie z kontraktem, wykonawca prace ma zakończyć w ciągu dwóch lat od podpisania umowy, czyli do połowy stycznia 2015 r. Podobnie jest z kontraktem na projektowanie i budowę Stacji Przeładunkowej w Lubsku. Obecnie trwają prace projektowe.

Możliwość komentowania jest wyłączona.