Kategoria: Archiwum zamówień do 30 tys. euro

Tytuł przetargu
Data ogłoszenia
Data składania ofert
Status
Wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej 24.04.2012 08.05.2012 Unieważniony
Wykonanie ogrodzenia do wyłapywania odpadów 24.04.2012 08.05.2012 Unieważniony
Wykonanie usługi transportowo – montażowej 30.03.2012 06.04.2012 Unieważniony
Dostarczenie kontenera stalowego, zamykanego do przechowywania materiałów eksploatacyjnych 30.03.2012 06.04.2012 Unieważniony
Wykonanie usługi transportowej wraz z uporządkowaniem terenu na składowisku w Żarach 21.03.2012 29.03.2012 Rozstrzygnięty
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – droga technologiczna i odwodnienie – Żary 21.03.2012 29.03.2012 Rozstrzygnięty
Wykonanie usługi transportowej na składowisku w Buczynach Gm. Trzebiel 21.03.2012 26.03.2012 Rozstrzygnięty
Wykonanie wiaty stalowej nad przenosnikiem załadowczym i placem rozładowczym. 03.07.2013 10.07.2013 Unieważniony
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na składowiskach odpadów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów 27.03.2012 11.04.2012 Rozstrzygnięty