Kategoria: Archiwum zamówień do 30 tys. euro

Tytuł przetargu
Data ogłoszenia
Data składania ofert
Status
Dostawa i wymiana silnika po kapitalnym remoncie z roczną gwarancją 22.11.2012 27.11.2012 Rozstrzygnięty
Wykonanie konstrukcji wsporczej dla separatora nadtaśmowego UME 115 130R zgodnie z projektem. 15.11.2012 23.11.2012 Rozstrzygnięty
Budowa zasieków-boksów z prefabrykowanych elementów żelbetowych do składowania odpadów komunalnych tarasujących i wielkogabarytowych oraz budowa nawierzchni utwardzonej – betonowej w Żarach. 15.11.2012 23.11.2012 Rozstrzygnięty
Dostawa i montaż nowej pompy zatapialnej w istniejącej pompowni 07.11.2012 16.11.2012 Rozstrzygnięty
Zakup oraz sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego oraz artykułów BHP 30.10.2012 09.11.2012 Unieważniony
Dostawę i montaż nowej prasy belującej dwukomorowej 04.09.2012 11.09.2012 Rozstrzygnięty
Dostawa 10 szt. pojemników MGB 1100 i 40 szt. pojemników MGB 120 08.08.2012 17.08.2012 Rozstrzygnięty
Dostawa 10 szt. pojemników przechylnych koleba o pojemności 1,5-1,7 m3 08.08.2012 17.08.2012 Rozstrzygnięty
Dostawa i montaż klimatyzacji w kabinie sortowniczej linii do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych zlokalizowanej w Żarach przy ul. Żurawiej 07.08.2012 17.08.2012 Rozstrzygnięty
Dostawa i montaż instalacji nawiewno-wywiewnej w kabinie sortowniczej linii do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych zlokalizowanej w Żarach przy ul. Żurawiej 07.08.2012 17.08.2012 Unieważniony