Kategoria: Aktualności

Podpisanie umowy dla zadania pn. „Projektowanie i budowę Stacji Przeładunkowej w Lubsku”

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dla zadania pn. „Projektowania i budowy Stacji Przeładunkowej w Lubsku”, dla Projektu pt. „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”, w dniu 16.10.2012 r. zamieściliśmy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podpisanie umowy na Inżyniera Kontraktu

W dniu 2 sierpnia 2011 r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pt. „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”.

Otwarcie ofert na Pomoc Techniczną II

Do przetargu stanęło 5 firm. Najdroższa była oferta firmy Scott Wilson Sp. z o.o. z Warszawy, która za pomoc techniczną chce ponad 2,3 mln zł. Trzy razy mniej (724 tys. zł) za tą samą usługę zażyczyła sobie firma BBF Sp. z o.o. z Poznania.

Podpisanie umowy na Działania informujące i promujące dla Projektu.

w dniu 3 listopada 2010 roku podpisano umowę na Działania informujące i promujące dla Projektu pt.: „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” realizowanego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.

Podpisanie umowy z NFOŚiGW

W dniu 9 czerwca 2010r. w Pałacu Książęcym w Żaganiu podczas uroczystego zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin, Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-004/09-00 na realizację projektu pod nazwą „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” w ramach działania 2.1 Priorytetu II Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.