Sprzedaż używanego sprzętu.

Status: Rozstrzygnięty
Data ogłoszenia: 2013-08-26
Data składania ofert: 2013-09-03
Data ostatniej modyfikacji:
Data rozstrzygnięcia: 2013-09-06

Załączniki do zamówienia publicznego:
Zmiany w dokumentacji:
  Informacja z otwarcia ofert:
   Odwołania:
    Wynik:
    Osoba odpowiedzialna za zamieszczenie informacji:
    Justyna Kamińska