7. Dostawa powietrznego semimobilnego separatora bębnowego do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

Status: Ogłoszony
Data ogłoszenia: 2015-07-15
Data składania ofert: 2015-07-24
Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-30
Data rozstrzygnięcia: 2015-07-30

Załączniki do zamówienia publicznego:
Zmiany w dokumentacji:
  Informacja z otwarcia ofert:
   Odwołania:
    Wynik:
    Osoba odpowiedzialna za zamieszczenie informacji:
    Aldona Stęplowska