Ogłoszenie o wyborze oferty na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 i 2020.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie informuje, iż Rada Nadzorcza spółki wybrała Kancelarię Biegłych Rewidentów AUXILIUM Sp. z o.o. w Sulechowie, wpisaną na listę KIBR pod numerem 1839 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 i 2020.

Możliwość komentowania jest wyłączona.