Konferencja pt. „Odpowiedzialny model biznesu w gospodarce odpadami”

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt.: „Odpowiedzialny model biznesu w gospodarce odpadami”, która odbędzie się 18 czerwca 2018 r. w Pensjonacie Bartosz w Żaganiu o godz. 09:00.

Podczas konferencji zostaną poruszone m.in. tematy dotyczące: kosztów funkcjonowania RIPOK–u w świetle rosnących poziomów recyklingu, prawnych aspektów ustalania wysokości opłat marszałkowskich, nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  wytwarzania produktów nawozowych. Ostatnim punktem programu będzie wizyta studyjna w ZZO Marszów.

Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, przedstawiciele samorządów, przedstawiciele związków międzygminnych oraz przedsiębiorców działających w sektorze gospodarki odpadami.

Szczegółowy program konferencji program konferencji ZZO Marszów

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 31 maja 2018 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.