Ogłoszenie o wyborze oferty na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017 i 2018.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie informuje, iż Rada Nadzorcza spółki wybrała KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisaną na listę KIBR pod numerem 3640 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 i 2018.

Możliwość komentowania jest wyłączona.