ZZO MARSZÓW OBCHODZI 1 URODZINY!

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie działa już od roku. W tym czasie przetworzył ponad 51 tysięcy ton odpadów komunalnych z 22 gmin woj. lubuskiego, odzyskał 4,5 tysiąca ton surowców wtórnych, a składowanie odpadów ograniczył do 25%. ZZO Marszów to również centrum edukacji ekologicznej.

edukacja ekologiczna (2)

2 lutego 2016 r. minął rok od momentu kiedy pierwsze śmieciarki wjechały do Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Czas na podsumowanie pierwszego roku działalności ZZO Marszów.
Z pewnością był to rok pełen wyzwań i ciężkiej pracy, ponieważ musieliśmy nauczyć się obsługiwać nowoczesną instalację złożoną ze specjalistycznych urządzeń i maszyn, takich jak taśmociągi, podajniki, separatory optyczne, rozdrabniacze, sita, belownice. Zakład
w Marszowie jest jednym z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce. Został wybudowany zgodnie z najlepszą dostępną techniką. W firmie obecnie pracuje ponad 80 osób. Jest to wykwalifikowana kadra, która przeszła wiele szkoleń i kursów, by móc obsługiwać maszyny i pojazdy. W 2015 r. zagospodarowaliśmy ponad 51 tysięcy ton odpadów komunalnych, odzyskaliśmy i przekazaliśmy do recyklingu 4,5 tysiąca ton surowców wtórnych tj. tworzyw sztucznych, makulatury, szkła i metali oraz zredukowaliśmy poziom składowania odpadów do 25%.
Oprócz głównej działalności ZZO Marszów zajmuje się również działalnością edukacyjną. Na czym ona polega?
Prowadzimy program edukacji ekologicznej pn. ”EKOSZKOŁA”. Jej głównym zadaniem jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie postępowania
z odpadami. Organizujemy dla szkół i przedszkoli wycieczki po zakładzie, podczas których dzieci dowiadują się co się dzieje z odpadami, co z nich powstaje w zakładzie i gdzie trafiają dalej. ZZO Marszów to miejsce chętnie odwiedzane przez szkoły i przedszkola. Od marca do grudnia 2015 r. odwiedziło nas ponad 1,5 tysiąca uczniów. Organizujemy również dni otwarte ZZO Marszów, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu, konferencje branżowe związane z gospodarką odpadami, wizyty studyjne do ZZO Marszów, uczestniczymy w akcjach ekologicznych, takich jak Sprzątanie Świata, festynach ekologicznych np. EKO- Żary. W listopadzie i w grudniu 2015 r. wspólnie z Urzędem Miasta w Żaganiu zorganizowaliśmy akcję skierowaną do przedszkolaków pn. „Agatka Segregatka uczy dzieci jak segregować śmieci”. Jej celem było zapoznanie dzieci z zasadami prawidłowej segregacji odpadów „u źródła”. W akcji uczestniczyło 500 dzieci z siedmiu placówek. Prowadzimy fanpage www.facebook.com/ekoszkola.marszow/ na którym można znaleźć wiele informacji o naszych działaniach.
Na początku tego roku firma otrzymała certyfikat ISO. Co to oznacza w praktyce?
Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie usług zagospodarowania odpadów komunalnych na najwyższym poziomie przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. W tym ma nam pomóc Zintegrowany System Zarządzania zgodny
z wymaganiami norm ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Podjęliśmy i realizujemy działania, które mają na celu przede wszystkim spełnianie wymagań klienta, oszczędne korzystanie ze środowiska, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, przestrzeganie i monitorowanie wszystkich zidentyfikowanych wymagań prawnych. System ISO ma za zadanie usprawnić naszą pracę
i pomóc w monitorowaniu procesów na każdym ich etapie.

  • edukacja ekologiczna
  • sortownia
  • surowce wtórne

Możliwość komentowania jest wyłączona.