Ogłoszenie sprzedaży urządzenia do dystrybucji oleju napędowego

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie informuje, że posiada do sprzedaży 1 używane urządzenie dozujące o pojemności 5000 l

Charakterystyka:
FUELMASTER® jest przenośnym urządzeniem do dystrybucji oleju napędowego na bazie dwupłaszczowego, naziemnego zbiornika o pojemności wewnętrznej 5000l wyposażonego w odmierzacz paliw. Przeznaczony jest do przechowywania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego III klasy.
Urządzenie Fuelmaster® standardowo wyposażone jest w:
 dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną (230V) o wydajności max. 72l/min
 dwufunkcyjny przepływomierz (bieżący – zerowany oraz całkowity),
 zintegrowany czujnik aktualnego poziomu oleju oraz przecieku pomiędzy płaszczami (Watchman Plus),
 pistolet automatyczny, samozamykający z elastycznym przewodem dystrybucyjnym o długości 6m
 czujnik maksymalnego poziomu współpracujący z instalacją cysterny rozładunkowej,
 linia napełniająca z przyłączem camlock 2”, zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem – SpillStop
 zamykany właz dostępowy 16” w płaszczu zewnętrznym
 pokrywa rewizyjna 4” w płaszczu wewnętrznym,
 odpowietrznik umieszczony w zbiorniku wewnętrznym,
 przyłącze uziemienia
 zamykaną pokrywę chroniącą przed dostępem do części mechanicznej.

Gwarancja ważna – 10 lat od daty produkcji na płaszcze zbiornika
Rok produkcji 2011
Stan licznika 167 218 litrów

Wszelkie koszty związane z załadunkiem i transportem ponosi Kupujący.
Przedmiot sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500 na terenie zakładu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Juliuszem Półjanem 726 201 103 lub z Panią Aldoną Stęplowską 726-201-106

Oferty na zakup urządzenia z podaniem proponowanej ceny brutto należy składać pisemnie w sekretariacie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 50A lub w formie elektronicznej na adres: as@marszow.pl

 

Załącznik:

ogłoszenie – zbiornik 5000 l -3

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.