ZZO Marszów na II Konferencji Naukowo-Technicznej „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska” 18-19.06.2015 r. w Zielonej Górze

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie był współorganizatorem II Konferencji Naukowo – Technicznej pt. „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”, która odbyła się w dniach 18-19 czerwca w Zielonej Górze.

IMG_2019

Podczas konferencji ZZO Marszów zaprezentował nowoczesne technologie zagospodarowania odpadów komunalnych stosowane w zakładzie.Celem konferencji była prezentacja i ocena osiągnięć m.in. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, nowych technologii oczyszczania wód i ścieków, gospodarki leśnej oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.
Głównym organizatorem konferencji był Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 • IMG_2068
 • IMG_2077
 • IMG_2080
 • IMG_2081
 • IMG_2082
 • IMG_2083
 • IMG_2084
 • IMG_2085
 • IMG_2094
 • IMG_2096
 • IMG_2097
 • IMG_2102
 • IMG_2108
 • IMG_2119
 • IMG_2124
 • IMG_2126
 • IMG_2127
 • IMG_2128
 • IMG_2130
 • IMG_2132
 • IMG_2133
 • IMG_2134
 • IMG_2135
 • IMG_2137
 • IMG_2138
 • IMG_2139
 • IMG_2148
 • IMG_2149
 • IMG_2150
 • IMG_2151
 • IMG_2159
 • IMG_2179
 • IMG_2181
 • IMG_2203
 • IMG_2204
 • IMG_2209
 • IMG_2216
 • IMG_2219
 • IMG_2231
 • IMG_2232

Możliwość komentowania jest wyłączona.