Kategoria: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Tytuł przetargu
Data ogłoszenia
Data składania ofert
Status
1.Odbiór i zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie z podziałem na zadania – PRZETARG II 2019-01-16 2019-01-25 Ogłoszony