Kategoria: Archiwum zamówień powyżej 30 tys. euro

Tytuł przetargu
Data ogłoszenia
Data składania ofert
Status
13.Dostawa ładowarek kołowych w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 2013-11-29 2014-01-09 Rozstrzygnięty
12. Rekultywacja składowiska w Chrobrowie gm. Żagań w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 2013-11-29 2014-01-03 Rozstrzygnięty
11.Dostawa mobilnego sita bębnowego do kompostu w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 2013-11-18 2014-01-08 Rozstrzygnięty
9. Dostawy sprzętu na stację przeładunkową w Lubsku w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” – III PRZETARG 2013-09-03 2013-10-14 Rozstrzygnięty
7. Rekultywacja składowiska w Lubsku w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 2013-08-26 2013-09-19 Rozstrzygnięty
6. Dostawy sprzętu na stację przeładunkową w Lubsku w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” – II PRZETARG 19.06.2013 2013-08-05 Rozstrzygnięty
4. Bieżąca dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 26.04.2013 10.05.2013 Rozstrzygnięty
3. Dostawy sprzętu na stację przeładunkową w Lubsku w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 26.04.2013 14.06.2013 Unieważniony
2.Świadczenie usług ochrony osób i mienia na składowisku odpadów w Lubsku 19.04.2013 29.04.2013 Rozstrzygnięty
1.Budowa słupowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV So-Z 849 na składowisku odpadów w Żarach oraz powiązań z istniejącą siecią nn 0,4 kV. 05.04.2013 22.04.2013 Rozstrzygnięty