Kategoria: Archiwum zamówień powyżej 30 tys. euro

Tytuł przetargu
Data ogłoszenia
Data składania ofert
Status
11.Dostawa kontenerów samowyładowczych oraz kontenerów rolkowych do samochodów hakowych w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego 2014-04-18 2014-05-30 Rozstrzygnięty
10.Dostawa mobilnej zamiatarki w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 2014-04-18 2014-05-29 Unieważniony
8.Dostawa wózka widłowego z oprzyrządowaniem w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego. 2014-04-16 2014-05-27 Unieważniony
7.Usługa ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia pojazdów 2014-04-14 2014-05-06 Rozstrzygnięty
6.Dostawa kompaktora do niwelacji i zagęszczania odpadów w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 2014-03-28 2014-05-08 Unieważniony
5.Dostawa ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 2014-03-19 2014-04-29 Unieważniony
4.Przesadzenie drzew wraz z wykonaniem instalacji nawadniającej. 2014-02-28 2014-03-12 Rozstrzygnięty
3.Dostawa 3 samochodów hakowych kontenerowych wraz z oprzyrządowaniem, w tym przyczepa do samochodu hakowego kontenerowego 1 szt. oraz zabudowa beczką asenizacyjną do samochodu hakowego 1 szt. w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 2014-02-10 2014-03-24 Rozstrzygnięty
2.Dostawa kruszarki do betonu w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 2014-01-24 2014-03-06 Rozstrzygnięty
1.Dostawa przerzucarki bramowej do kompostu w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego 2014-01-10 2014-02-20 Rozstrzygnięty