Kategoria: Archiwum zamówień powyżej 30 tys. euro

Tytuł przetargu
Data ogłoszenia
Data składania ofert
Status
6.Dostawa kompaktora do niwelacji i zagęszczania odpadów w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 2014-03-28 2014-05-08 Unieważniony
5.Dostawa ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 2014-03-19 2014-04-29 Unieważniony
4.Przesadzenie drzew wraz z wykonaniem instalacji nawadniającej. 2014-02-28 2014-03-12 Rozstrzygnięty
3.Dostawa 3 samochodów hakowych kontenerowych wraz z oprzyrządowaniem, w tym przyczepa do samochodu hakowego kontenerowego 1 szt. oraz zabudowa beczką asenizacyjną do samochodu hakowego 1 szt. w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 2014-02-10 2014-03-24 Rozstrzygnięty
2.Dostawa kruszarki do betonu w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 2014-01-24 2014-03-06 Rozstrzygnięty
1.Dostawa przerzucarki bramowej do kompostu w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego 2014-01-10 2014-02-20 Rozstrzygnięty
13.Dostawa ładowarek kołowych w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 2013-11-29 2014-01-09 Rozstrzygnięty
12. Rekultywacja składowiska w Chrobrowie gm. Żagań w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 2013-11-29 2014-01-03 Rozstrzygnięty
11.Dostawa mobilnego sita bębnowego do kompostu w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 2013-11-18 2014-01-08 Rozstrzygnięty
9. Dostawy sprzętu na stację przeładunkową w Lubsku w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” – III PRZETARG 2013-09-03 2013-10-14 Rozstrzygnięty