Kategoria: Archiwum zamówień powyżej 30 tys. euro

Tytuł przetargu
Data ogłoszenia
Data składania ofert
Status
6. „Bieżąca dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.” 2015-06-26 2015-07-06 Rozstrzygnięty
5. Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 2015-05-29 2015-06-09 Ogłoszony
4. Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 2015-04-29 2015-06-08 Unieważniony
1. Ochrona obiektów i mienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 2015-02-12 2015-02-23 Rozstrzygnięty
27. Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 2015-01-08 2015-01-21 Rozstrzygnięty
28.Wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”. 2014-12-23 2015-02-04 Unieważniony
26. „Usługa ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności, ubezpieczenia pojazdów oraz grupowego ubezpieczenia pracowników” 2014-12-16 2015-01-14 Rozstrzygnięty
24. „Organizacja imprez promocyjnych z okazji otwarcia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie” 2014-12-05 Unieważniony
25.Dostawa mobilnej zamiatarki w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” – przetarg nr III 2014-11-21 2015-01-08 Rozstrzygnięty
20.Dostawa kompaktora do niwelacji i zagęszczania odpadów w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” – przetarg III 2014-07-29 2014-09-10 Rozstrzygnięty