Kategoria: Archiwum zamówień powyżej 30 tys. euro

Tytuł przetargu
Data ogłoszenia
Data składania ofert
Status
26. „Usługa ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności, ubezpieczenia pojazdów oraz grupowego ubezpieczenia pracowników” 2014-12-16 2015-01-14 Rozstrzygnięty
24. „Organizacja imprez promocyjnych z okazji otwarcia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie” 2014-12-05 Unieważniony
25.Dostawa mobilnej zamiatarki w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” – przetarg nr III 2014-11-21 2015-01-08 Rozstrzygnięty
20.Dostawa kompaktora do niwelacji i zagęszczania odpadów w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” – przetarg III 2014-07-29 2014-09-10 Rozstrzygnięty
19. Dostawa mobilnej zamiatarki w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” – przetarg nr II 2014-07-24 2014-09-03 Unieważniony
16. Wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”. 2014-06-25 2014-08-25 Unieważniony
18. Dostawa wózka widłowego z oprzyrządowaniem w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” – przetarg II 2014-06-09 2014-07-22 Unieważniony
15. Dostawa kompaktora do niwelacji i zagęszczania odpadów w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” – przetarg II 2014-06-05 Unieważniony
17. Dostawa ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 2014-05-27 2014-07-07 Unieważniony
13.Dostawa mobilnej myjki ciśnieniowej do mycia sprzętu transportowego i ruchomego w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” 2014-05-27 2014-07-08 Rozstrzygnięty